PTE Sınavında Çıkmış Adverb (Zarf) Kelime Listesi
Ahead: İlerde, önde, önceden
Approximately: Yaklaşık olarak
Basically: Esasında, temel olarak
Beneath: Altında, altına, altta
Certainly: Kesinlikle, elbette
Clearly: Açıkça, anlaşılır biçimde
Commonly: Çoğunlukla, bayağıca, alelâde
Completely: Tam olarak, tamamıyla, bütünüyle
Consequently: Sonuç olarak, bu nedenle
Constantly: Sıkça, sık sık, sürekli
Currently: Halen, şu anda
Definitely: Kesinlikle
Equally: Eşit olarak
Especially: Özellikle
Essentially: Aslen, aslında, esasen
Even: Bile, dahi, hatta
Eventually: Sonunda, en sonunda
Extremely: Aşırı, aşırı boyutta, son derece
Fortunately: Neyse ki
Frequently: Sık sık, çoğu kez, çoğunlukla
Furthermore: Ayrıca, bundan başka, üstelik
Generally: Genel olarak, genelde, genellikle
Gradually: Azar azar, derece derece, gitgide, gittikçe
Hardly: Hemen hemen hiç, neredeyse hiç
Highly: Büyük ölçüde, çok, son derece
However: Gene de, halbuki, fakat, lakin
Indeed: Gerçekten, cidden, doğrusu
Ironically: Alaylı biçimde
Later: Daha sonra
Least: En az derece, en az
Mainly: Çoğunlukla
Morally: Ahlâkça, manevi olarak
Moreover: Bundan başka, üstelik
Mostly: Çoğunlukla, genelde, başlıca
Nearly: Hemen hemen, neredeyse
Nonetheless: Yine de, bununla beraber
Offshore: Kıyıdan uzakta, kıyıdan esen
Originally: Aslen, aslında, orijinal olarak
Particularly: Ayrıntılı olarak, özellikle
Permanently: Daimi olarak, temelli olarak
Personally: Şahsen, kişisel olarak
Primarily: İlk olarak, öncelikle, başlıca
Probably: Muhtemelen, olasılıkla, galiba
Properly: Düzgün bir şekilde
Rarely: Nadiren, seyrek olarak
Rather: Oldukça, bayağı
Recently: Son zamanlarda, geçenlerde
Regularly: Devamlı, düzenli olarak
Relatively: Nispeten
Remarkably: Dikkate değer biçimde
Solely: Sırf, yalnızca, sadece, tek
Somewhat: Birazcık, oldukça, bir miktar
Somewhere: Bir yerde, bir yere, herhangi bir yerde
Suddenly: Aniden
Therefore: Bu nedenle, bundan dolayı
Thoroughly: Tamamen, adamakıllı, iyice
Thus: Böylece, bu sonuçla
Totally: Bütün bütün, bütün olarak, tamamen
Unfortunately: Maalesef, ne yazık ki
Virtually: Neredeyse, hemen hemen
Well: İyi
PTE Academic Kelime Listeleri
Garanti Sistemimiz

Ücret İadeli Eğitim Modeli

Ücret İadeli Eğitim Modeli
% 100 Başarı Garantili Eğitim
Eğitim Sistemimiz

% 100 Başarı Garantili Eğitim

Ders
Örnekleri

Önce Tüm Sistemi Keşfet!

Önce Tüm Sistemi Keşfet!
Hedeflediğiniz Skora Ulaşamazsanız
Ödediğiniz Ücretin Tamamını İade Ediyoruz!
Ücretsiz Üye Ol & Dene
İletişim Merkezi (09.00-22.00)

Çağrı Merkezi: 0(850) 302 6 715
Telefon: 0(312) 911 37 15
WhatsApp: 0(546) 855 0 715
E-posta: destek(@)uzmandil(.)com
Adres: Hacettepe İvedik OSB. Teknokenti 1368. Cadde No.61, 4. Kat Ofis No: 32 İvedik / ANKARA

UzmanDil Ailesi