PTE Sınavında Çıkmış Adjective (Sıfat) Kelime Listesi
Abundant: Bol, çok, dolu
Accurate: Kesin, doğru, yanlışsız
Active: Aktif, hareketli
Acute: Şiddetli, sivri, ciddi
Adverse: Zıt, karşıt, olumsuz
Afraid: Korkmuş, korkar
Alive: Canlı, sağ
Amazing: Şaşırtıcı, hayret verici
Ambitious: Hırslı
Ancient: Eski, çok eski
Anxiety: Endişe, kaygı, merak
Appropriate: Uygun, yerinde
Artificial: Yapay, suni
Associated: Birleşmiş, ilişkili
Attractive: Çekici, cazip, alımlı
Available: Müsait, var, mevcut
Average: Ortalama, orta
Aware: Farkında, haberdar
Awful: Korkunç, berbat
Beneficial: Yararlı, hayırlı, faydalı
Brilliant: Zeki, pırıl pırıl, harika
Capable: Kabiliyetli, ehliyetli, yetenekli
Careful: Dikkatli, özenli
Certain: Kesin, muhakkak, emin, belli, bazı
Civil: Nazik, medeni, uygar
Cognitive: Kavrama ile ilgili, idrak ile ilgili
Commercial: Ticari
Common: Ortak, müşterek, sıradan
Competitive: Rekabete dayanan
Complete: Tam
Complex: Bileşik, karmaşık, karışık
Complicated: Karışık, karmaşık, anlaşılması zor
Concerned: İlgilenen, ilgili, meşgul, endişeli
Conscious: Bilinçli, farkında, kasti
Considerable: Önemli, hatırı sayılır ölçüde
Consistent: Tutarlı, bağıntılı, istikrarlı
Constant: Daimi, sürekli, değişmez
Contemporary: Çağdaş, modern
Content: Hoşnut, memnun, hazır
Contrary: Zıt, karşı, ters, aksi
Controversial: Tartışmalı, tartışmaya yol açan
Conventional: Basmakalıp, alelade
Cool: Serin, hoş
Correct: Doğru, yanlışsız
Countless: Sayısız, çok
Couple: Çift
Creative: Yaratıcı
Crucial: Çok önemli, kritik
Current: Bugünkü, geçer, geçerli
Dangerous: Tehlikeli
Dependent: Bağlı, tabi, bağımlı
Desirable: Çekici, beğenilen, hoş
Desperate: Çaresiz, umutsuz, her şeyi göze almış
Devastating: Ezici, tahrip edici, yıkıcı
Distant: Uzak, ırak, uzakta
Diverse: Çeşitli farklı, değişik
Domestic: Evcil, aile ile ilgili, evcimen
Dry: Kuru
Economic: Ekonomik
Effective: Etkili, etkileyici, tesirli
Efficient: Etkili, verimli, becerikli
Electrical: Elektrik, elektro
Embarrassment: Utanma, şaşkınlık, sıkıntı
Enough: Yeterli, kâfi, yeter
Entire: Tam, bütün
Equal: Eşit, denk, eş
Essential: Köklü, esaslı, başlıca, gerekli
Evil: Fena, zararlı, kötü
Excellent: Mükemmel
Excessive: Aşırı, fazla
Exhausted: Tükenmiş, bitmiş, bitkin
Exotic: Egzotik, yabancı, acayip
Extensive: Kapsamlı, detaylı, yaygın
External: Dış, harici, dışarıdan gelen
Extraordinary: Olağanüstü, olağandışı, fevkalade, sıra dışı
Extreme: Aşırı, olağanüstü, ölçüsüz, son derece
Fair: Sarışın, Sarı, fuar
Familiar: Tanıdık, aşina, yaygın
Final: Son, en son, sonuncu
Foreign: Yabancı
Former: Önceki, ilk,önceden
Fragile: Kırılgan, çıtkırıldım, kırılabilir,hassas
Fundamental: Esas, temel, ana
Further: Başka
Generous: Cömert, eli açık
Global: Evrensel
Harmful: Zararlı, kötü, muzır
Healthy: Sağlıklı
Heavy: Ağır
Huge: Ayı gibi, kocaman, dev
Humble: Alçakgönüllü, mütevazı
Illegal: Gayri meşru, usulsüz, yasak
Immense: Kocaman, uçsuz bucaksız, çok büyük
Imperial: İmparatora ait, imparatorluk
Impossible: Olanaksız, imkânsız
Incorrect: Yanlış, hatalı
Industrial: Endüstriyel, sanayi
Initial: Başlangıç, ilk
Innate: Doğuştan
Intense: Şiddetli, aşırı, son derece
Interested: İlgili, meraklı
Interesting: İlginç
International: Uluslararası
Last: Geçen
Legal: Yasal, hukuk, kanuni
Local: Yerel, yöresel
Long: Uzun
Lunar: Aya ait
Main: Ana, asıl, esas
Major: Büyük, önemli, başlıca
Mammal: Memeli
Mass: Kitle, küme, yığın,seri
Massive: Ağır, yekpare, masif
Mental: Akıl, zekâ, zihinsel, ruhsal
Military: Askeri
Missing: Kayıp, eksik
Mobile: Hareketli, gezici, oynak
Moral: Ahlaki, manevi, törel
Multitude: Çok sayıda, kalabalık
Mysterious: Esrarengiz, gizemli
Mystery: Gizem, esrar, sır
Narrow: Dar, kısıtlı, sınırlı
Native: Yerli, doğal, doğuştan
Necessary: Gerekli, lazım, zorunlu, gereken
Obvious: Açık, besbelli, apaçık
Opposite: Karşıt
Ordinary: Olağan, sıradan
Original: Özgün, ilk
Own: Kendi
Partial: Kısmi, tam olmayan, taraflı
Particular: Belli, belirli, özel, özgü
Patient: Sabırlı, hoşgörülü, dayanıklı
Perfect: Mükemmel, kusursuz
Permanent: Sürekli, kalıcı, daimi
Pleasant: Hoş, güzel,iç açıcı
Plentiful: Bol, çok, bereketli
Plenty: Çokluk, bolluk, bereket
Polar: Kutup, kutupsal
Polite: Kibar, nazik, terbiyeli, ince
Possible: Olası, mümkün
Potential: Potansiyel, olası
Pretty: Hoş, güzel
Previous: Önceki, eski, evvelki
Primary: İlk, biri, başlıca, ana, temel
Prior: Önceki, eski, önce
Private: Özel, kişisel, şahsi
Productive: Üretken, yaratıcı, verimli
Profound: Derin, çok derin, bilge
Prone: Eğimli, meyilli, yatkın
Pure: Saf, arı, katıksız
Quick: Çabuk, hızla, hızlı, şipşak
Quite: Oldukça, epey
Rapid: Çabuk, hızlı, seri
Rare: Ender, nadir
Recent: Yeni, son, son günlerdeki
Regular: Düzenli
Reliable: Güvenilir, emin, inanılır
Religious: Dindar, inançlı, sofu
Remarkable: Dikkat çekici, göze çarpan
Remote: Uzak, çok eski, çok uzak
Responsible: Sorumlu, mesul, sorumluluk sahibi
Rich: Zengin
Rough: Pürüzlü, pürtüklü, engebeli
Rural: Kırsal, köy yaşamına ait
Scientific: Bilimsel, ilmi, kesin
Secondary: İkincil, orta, orta dereceli
Several: Birkaç
Severe: Ağır, acı, şiddetli, ciddi
Sharp: Keskin, açıkgöz, kesici
Significant: Önemli, anlamlı, manalı
Similar: Benzer, benzeyen
Smart: Zeki, akıllı, şık, kafası çalışan
Solar: Güneş, solar
Solitary: Kimsesiz, ıssız, yalnız
Sophisticated: Bilgili, içerikli, bilge
Sound: Sağlam, sapasağlam, sıhhatli
Specific: Spesifik, özel, belli, belirli
Stable: Dengeli, istikrarlı, sarsılmaz
Steep: Sarp, dik, yalçın
Strict: Sert, katı, sıkı, müsamahasız
Strong: Güçlü
Subsequent: Sonraki, daha sonraki, müteakip
Substantial: Önemli, gerçek, mevcut
Subtle: Hoş, tatlı, ince, incelikli
Successful: Başarılı
Suitable: Uygun, münasip
Supreme: En yüksek, en üstün, yüce
Surplus: Fazla, fazla olan, artan
Surprising: Şaşırtıcı, hayret verici
Surrounding: Çevreleyen, kuşatan, etrafını saran
Terrestrial: Karasal, yeryüzüne ait
Terrible: Korkunç
Tiny: Mini, minik, minicik, minnacık
Traditional: Geleneksel
Tremendous: Kocaman, koskocaman, çok büyük
Trouble: Sıkıntı
Ultimate: Son, en son, en uzak, esas
Unable: Elinden gelmez
Unconscious: Baygın, bilinçsiz
Unique: Eşsiz, tek, benzersiz, biricik
Unusual: Alışılmadık, nadir, ender
Urban: Kentsel, şehirsel
Useful: Yararlı
Valuable: Değerli, kıymetli, faydalı
Various: Çeşitli, değişik, türlü
Vast: Çok geniş, engin, çok
Visual: Görme, görüş, görsel
Weak: Zayıf, güçsüz
Wealth: Zenginlik, servet, varlık
Wealthy: Zengin, servet sahibi
Well-known: Tanınmış, meşhur, tanınan
Widespread: Yaygın, genel,geniş çapta
Wild: Vahşi, yabani
Worth: Değer
PTE Academic Kelime Listeleri
Garanti Sistemimiz

Ücret İadeli Eğitim Modeli

Ücret İadeli Eğitim Modeli
% 100 Başarı Garantili Eğitim
Eğitim Sistemimiz

% 100 Başarı Garantili Eğitim

Ders
Örnekleri

Önce Tüm Sistemi Keşfet!

Önce Tüm Sistemi Keşfet!
Hedeflediğiniz Skora Ulaşamazsanız
Ödediğiniz Ücretin Tamamını İade Ediyoruz!
Ücretsiz Üye Ol & Dene
İletişim Merkezi (09.00-22.00)

Çağrı Merkezi: 0(850) 302 6 715
Telefon: 0(312) 911 37 15
WhatsApp: 0(546) 855 0 715
E-posta: destek(@)uzmandil(.)com
Adres: Hacettepe İvedik OSB. Teknokenti 1368. Cadde No.61, 4. Kat Ofis No: 32 İvedik / ANKARA

UzmanDil Ailesi